A felhasználás feltételei

A Szolgáltató

Az opendata.hu oldalt - a Magyar OpenData Alapítvány/Egyesület hivatalos megalakulásáig - lelkes önkéntesek segítségével a K-Monitor Közhasznú Egyesület (K-Monitor) működteti.

Adataink:
K-Monitor Közhasznú Egyesület
1077 Budapest, Rózsa utca 8 I./12.
Nyilvántartási szám: 12439 / 2007
Adószám: 18193288-1-42
Elérhetőség +36-1-789-5005
Email: info(kukac)k-monitor.hu

A az opendata.hu használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Felhasználási Feltételeket.

A Szolgáltatás

Az opendata.hu információs társadalmi szolgáltatást nyújt, ezen belül tartalomszolgáltatónak minősül.

Az opendata.hu egy ingyenes és nyilvános magyar adatkatalógus. Az oldalt önkéntesek és civil szervezetek hozták létre azzal a céllal, hogy megteremtsék az első magyar nyílt adatokat, adatbázisokat gyűjtő weblapot. Az oldalra szabadon feltölthetőek, rendszerezhetőek szerzői jogvédelem alatt nem álló, nyilvános, illetve közérdekű adatok.

Az oldal ezen kívül szeretne a hosszabb távoni az open data iránt érdeklődő állampolgárok, informatikusok, kutatók találkozóhelye lenni, ahol a témával kapcsolatos háttéranyagok, fórumok a felhasználók rendelkezésére állnak.

Az oldalon gyűjtött anyagok forrásai egyaránt lehetnek a magyar közigazgatás szervei, tudományos és kulturális intézmények, gazdasági társaság által előállított nyílt adathalmazok, illetve állampolgárok által készített adatok is. Az opendata.hu nem az állami adatbázisok (pl kozadat.hu) konkurenciája kíván lenni, hanem azokat kiegészítendő, egy önkéntes alapon működtetett nem állami és non-profit online közösség.

A honlap célja továbbá, hogy a K-Monitor tevékenységéről információt szolgáltasson, hogy a látogatók véleményüket kifejthessék a honlapon, valamint hírlevelet igényeljenek és támogassák a K-Monitort.

Az opendata.hu oldalon az Open Knowledge Foundation CKAN adatmenedzsment programja fut.

A szolgáltatások igénybevétele során bárki ingyenesen használhatja szolgáltatásainkat, és támogathatja az oldal működését.

A személyes adatok kezelésre vonatkozóan tekintse meg az Adatvédelmi nyilatkozatot.

A szolgáltatás a hatályos magyar jogszabályok szerint közvetítő szolgáltatásnak minősül. (Elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény). A törvény értelmében közvetítő szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás), illetve az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás).

A felhasználói magatartás

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a felhasználók magukra nézve kötelezőnek ismerik el az alábbiakat:

A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a Felhasználási Feltételeket. Azokat a felhasználókat, akik megsértik a Felhasználási Feltételeket, illetve olyan tevékenységet végeznek, amellyel más felhasználó jogát vagy jogos érdekét sértik, vagy az opendata.hu működését technikailag veszélyeztetik a K-Monitor azonnal töröli a rendszerből.

A felhasználó csak olyan szerzői jog által védett művet tehet közzé, amelynek felhasználási jogával rendelkezik.

Ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos (különösen szerzői jogi jogsértés esetén) igénnyel lép fel a K-Monitorral szemben, akkor a felhasználó köteles a K-Monitort az ilyen igények tekintetében mentesíteni.

A tartalom és eltávolítás

A K-Monitor a véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben tartja. A véleménynyilvánítás joga igen széleskörű, azonban nem korlátlan jog. A K-Monitor a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, ugyanakkor a törvény kötelezi a jogsértő tartalom eltávolítására.

A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet az opendata.hu honlapon közzétesz, különösen ideértve a személyes adatokat. A K-Monitor minden értesítés nélkül jogosult eltávolítani az olyan tartalmat, amelyek jogellenesnek. Az eltávolítással okozott kárért a K-Monitor nem felel.

A tartalom eltávolítását alapozza meg különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak:

  1. Az opendata.hu technikai rombolása.
  2. Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés.
  3. Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása.
  4. Illegális tartalmak hozzáférhetővé tétele.
  5. Olyan tartalmak, amelyek sértik másnak a személyez fűződő jogait, így különösen a magánélethez, az emberi méltósághoz fűződő jogát.
  6. Nickek leleplezése, harmadik személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala, ide nem értve az adatvédelmi törvény által meghatározott közérdekből nyilvános személyes adatok körét, mint a közszereplők neve és beosztása.
  7. Olyan anyagok hozzáférhetővé tétele, amelyek sértik más ember szellemi alkotáshoz, így a szerzői joghoz fűződő jogát.
  8. Rémhír terjesztése.
  9. Bármilyen egyéb jogellenes tartalom közzététele.

Értesítések

A K-Monitor a Felhasználási Feltételekben, az adatkezelésben és a szolgáltatásokban történő változásokról a felhasználókat a honlapon közzétett hirdetményben értesíti. Amennyiben bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, akkor írjon e-mailt a info@k-monitor.hu-ra, illetve postai úton a székhelyre küldje azt. Amennyiben jogsértést vélelmez a honlapon, kérjük írjon e-mailt a info@k-monitor.hu ra.

Felelősség

A K-Monitor kizár minden felelősséget a honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet az opendata.hu eszközeivel de a felhasználók hoznak létre. A K-Monitor kizár minden felelősségét a felhasználók által tanúsított magatartásért.

A felhasználók a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatukra használják.

A K-Monitor nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a felhasználó az oldalra feltöltött tartalmait.

A felhasználó köteles a K-Monitort kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy abból eredő követelésből ered.

A K-Monitor jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az ezzel okozott kárért semmiféle felelősséget nem vállal.

A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet a K-Monitor székhelyére. Amennyiben a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni, akkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes, hatáskörtől függően.

A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A felhasználók kötelesek a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. A módosított Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat honlapon történő közzétételére vonatkozóan megjelenik az „új” felirat. Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A K-Monitor a módosítást 15 nappal előbb közzéteszi honlapján. Javasoljuk, hogy a nyitóoldalon elhelyezett Felhasználási Feltételeket, az Adatvédelmi Nyilatkozatot minden belépés előtt ellenőrizze.

Vonatkozó jogszabályok

Az opendata.hu működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról vonatkozik.